Draber i S-ka

Spółka Jawna
z siedzibą w Jadwisinie gm. Serock, ul. Szkolna 41


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
KRS: 0000228542
NIP: 529-16-19-763
REGON: 016396190

Bank:
Nr IBAN: PL 83 1050 1025 1000 0022 5359 9886
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Uprawnienia do reprezentacji Spółki
można zweryfikować na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl/krs/krs_ed.php
lub otrzymać odpis KRS na żądanie.